Gaziemir Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇emi̇r Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının isteği ile borçlunun arsasının üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içerisinde borçlu kendisine iletilen ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz istemelidir. Eğer ilgili taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmadığı takdirde haciz süreci gerçekleşecektir. Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf 1 sene içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arazisi üzerine haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt durumda yerin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış uygulaması gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebiyle borçlu şahsın veya kuruluşun üzerinde bulunan yerine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan kişinin, arsası üzerine koyulmuş haczin kalkması adına belirli süreçleri hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin ya da borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamaz. Buna rağmen atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu yerin satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlu tarafın vereceği taahhütle de yerin üzerinde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen taraf taahhüt verdiği süreye uymaz ise cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ekstra olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en kalıcı adımlarla çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP