Gaziemir İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇emi̇r İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı taraf yahut vekil olan tarafın isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile koyulmaktadır. Öte yandan icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belli başlı etkenlerin varlığına dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya mevcut borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek icraya mevcut evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet masrafının toplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirli miktarın vezneye yatırılmasıyla icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borcu olan taraf yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belirli zaman içerisinde veya belirli sürelerle yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma müddeti 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı taraf satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Böyle bir senaryoda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun tamamını icra veznesine depo edip evdeki mevcut haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı taraf yahut vekili borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP