Gaziemir Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇emi̇r Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı şahsın isteğiyle borçlu olanın taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman aralıkları içinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı şahsa borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı kişi bir yıl içinde satış talep etmezse söz konusu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olmaktadır. Aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebiyle borçlu kişinin varlığına el konulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi için öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun yahut borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep red alacaktır. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Lakin şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde olası bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP