Gaziosmanpaşa Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇osmanpaşa Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcından sonrasında şahsın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacağı olan tarafın talebiyle borçlu şahsın adına kayıtlı vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında hacizli araç için satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan taraf araba üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında araba üstündeki haciz ile beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf benzeri bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satışını engellemek için en pratik ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evrakında yer alan giderler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araba üzerindeki mevcut haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir hatasından ötürü olabilir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılarak araba üstündeki haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanlışlarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir olumsuz sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakları gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Bahsettiğimiz durumlara ilaveten arabaya haciz koyduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan kişi hacizli taşınır kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması resmi müddet içinde istenmez veya talep geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan vasıtanın satışının yapılması yönündeki talep bir defaya mahsus geri çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı mevcut mala uygun olarak, haczin konulması ve korunması benzeri tüm giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçlu kesinleşmiş takipte borçlu olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi asgari süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP