Gaziosmanpaşa Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇osmanpaşa Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa karşı icra takibi kesinleştikten sonra borçlu şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilir. Araç hacziyse kişinin üzerine kayıtlı olan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takibi kesinleşmişse alacaklı kişi borcu olan şahıs adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyip satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde tarafa profesyonel ve hukuka uygun bir şekilde destek sağlayarak sözü edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları tercih ederek kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve varsa ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gerekir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulduğunun tespiti: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, dairedeki memurların yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Benzer bir halde haciz koyan icraya itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanıt geliştirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı olan kişinin anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı taraf ile mutabık olunması durumunda alacaklı şahıs talebiyle araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin süre nedeni ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan kişi satış talep etmelidir. Fakat alacaklı bu süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu olarak nitelendirilen tarafın borçlu olmadığına karar verilir ise araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak olası bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP