Gaziosmanpaşa Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇osmanpaşa Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklının talebi ile borçlu olanın arsasının üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içinde borcu olan taraf kendisine gönderilen ödeme emrine yöntemine uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun hepsini yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Ekstra olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı istek sonucunda bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda epey detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; kişi arsası üstüne haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde arazinin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Bu yüzden alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteğiyle borçlunun yahut şirketin üstünde yer alan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan kişinin, arazisi üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belli başlı süreçleri yerine getirmesi zorunludur. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar kapsamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin yahut borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunamamaktadır. Yine de atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu yerin satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu tarafın vermesi gereken taahhütle de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt ettiği zaman kısıtlamasına uyum sağlamazsa cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara ekstra olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en hızlı adımlar ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP