Gaziosmanpaşa Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇osmanpaşa Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin evi üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacaklı ya da vekilin talebi doğrultusunda icra tarafından gayrimenkulün bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne koyulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunmak, haczin düşürülmesi, ispat tespit davası, haricen tahsil veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine konan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işli faizi, gideri ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belirli süre içerisinde ya da bazı vadeler ile ödeyeceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokolle haciz kalkabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Güncel konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi durumunda alacaklının satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmazsa gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • menfi tespitinin davası

Borcu olan kişi, icrada borçlu kişi olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup borcun hepsini icradaki vezneye depolayıp ev üstündeki haczin düşürülmesini talep eder.

haricen tahsilat ya da alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi ya da vekili borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirir ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman zarfı içerisinde en doğru teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP