Gaziosmanpaşa İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇osmanpaşa İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs yahut vekil kişinin isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulur. Ayrıca daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız belirli etkenlerin var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilattan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması konusunda destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip ilgili makama mevcut evrakın işlenmiş faizi, masrafı ve vekalet ödeme tutarının hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu şahıs ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belli süre içinde yahut belli vadelerle ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olabilir. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kaldırılması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczi halinde alacaklı olan tarafın satış talebinde bulunma süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek ev üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı olan kişi ya da vekaleti olan kişi borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP