Gaziosmanpaşa Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇osmanpaşa Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı kişinin talebi ile borçlu olan şahsın gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman aralıkları içerisinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemezse haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahsedilen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olacaktır. Alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki kişi tapuları üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın talebiyle borçlu olanın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan adımları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kalkması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler bağlamında eğer ki borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun ya da borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer ki koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu olanın verecek olduğu taahhütle dahi tapu haczi kaldırılabilir. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kalkması talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP