Gebze Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Gebze Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu olan kişi zararına icra takibi başlangıcından sonrasında şahsın taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı olan kişinin talebiyle borcu olan tarafın adına kayıtlı vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli vasıta adına satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan taraf vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alır iken araba üzerindeki hacziyle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan şahıs benzeri bir olayda yol göstermekte, hacizli aracın satışını önlemek adına en pratik ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde bulunan haciz icra evrakında mevcut olan giderler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araba üstündeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından kaynaklanmış olabilmektedir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üstündeki var olan haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakları gizlidir. Alacaklı kişiyle anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ilave olarak araca haciz konulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan taraf hacizli taşınır hakkında satış istemelidir. İİK'de bu olay şu şekilde hükme alınır. Bir malın satılması resmi müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da resmi zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan taşınırın satılması kapsamındaki istek bir defaya mahsus geriye alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak görüşmeler sonucunda haczin kalktığının tespiti hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün giderlerden sorumlu olur. Son olarak da şayet borçlu kesinleşmiş icra takibinde borçlu olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karmaşık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi en az süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP