Gebze Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Gebze Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu tarafın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise tarafın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklıdan gönderilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takibi kabul edilmiş ise alacağı olan kişi borçlu taraf adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde tarafa en pratik ve hukuka uyumlu bir biçimde destek sağlayarak mevzu bahis problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yöntemleri seçip şahsı herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması gereklidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulduğunun belirlemesi: Araç üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan icraya itiraz yazısı yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddettiğinde en pratik biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve herhangi bir yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz ivedilik ile kaldırılmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı olan kişi anlaşma sağlayarak kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile anlaşılması halinde alacağı olan şahsın isteğiyle vasıta üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama nedeniyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan kişi satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan kişi bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan kişi olarak gösterilen şahsın borcu olmadığına karar onanır ise vasıta üstündeki haciz kaldırılır.

Tüm mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP