Gebze Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Gebze Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçluya alacaklının isteğiyle borçlu olan tarafın taşınmazının üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemediği takdirde haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı bir yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı istek sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda epey detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi arsası üstüne haciz koyulacağını ya da haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde arazinin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uygun biçimde sürecinizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun ya da şirketin üzerinde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olanın, arsası üstüne konulmuş haczin yok edilmesi için belirli uygulamaları yerine getirmesi gerekir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun ya da borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamaz. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu arsanın satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmişse arsadaki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek yok sayılacaktır. Borçlu olan tarafın vermesi mecburi taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılabilir. Yine de kişi taahhüt vermiş olduğu zaman aralığında uymaz ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara ekstra olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir adımlarla sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP