Gebze Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Gebze Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan kişinin evi üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafınca evin yer aldığı yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine konan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun yatırılması ile haciz kaldırılması kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf haciz konusu ödemesini belli başlı zaman içerisinde ya da bazı vadeler ile yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut konu için icraya talepte bulunulur. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İİK'de taşınmazların haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteme süresini 1 sene olarak belirlenmiştir. Güncel zaman zarfı içerisinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, takipte borçlu kişi olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun hepsini icradaki vezneye depo edip taşınmaz üstündeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirir ise mülk üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP