Gebze İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Gebze İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs veya vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle koyulur. Aynı zamanda icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda oldukça detaylı anlatacağımız belli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılabilmesi bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belli olan meblağın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan kişi ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde veya belirli sürelerle yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haczin kalkması mevzu bahis olur. Bu husus adına icraya talepte bulunulmalıdır. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczinde alacaklı kişinin satış talep etme süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo edip ev üstündeki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı ya da vekili ödemeyi tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP