Gebze Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Gebze Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının isteği ile borçlunun gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İİK'de belirli olan süreler içerisinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan taraf alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan tarafa borcun tamamını ödemez ise haciz işlemi gerçekleşir. Buna ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içinde satış talep etmez ise bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olur. Alt kısımda oldukça ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki şahıs mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı şahsın talebiyle borçlu şahsın varlıklarına el konulduktan sonra borcu olan taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan adımları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan ayrıntılar bağlamında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı şahıs tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlu olan tarafın vereceği taahhüt ile de tapu haczi kaldırılabilir. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adalet kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi minimum süre içinde en doğru yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP