Gemlik Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Gemli̇k Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcı sonra şahsın taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan kişinin isteği ile borçlu tarafın ismine kayıtlı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli vasıta için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan kişi vasıta üzerindeki hacizden haberdar olur. Vasıtayı satın alır iken araç üstündeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu böyle bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde yer alan haciz icra dosyalarında yer alan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de vasıta üstündeki var olan hacizlerin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından kaynaklı olabilir. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üstündeki haczin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşılarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız senaryolara ek olarak vasıtaya haciz konduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan taşınır hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması resmi müddet içerisinde istenmez ya da talep geri alınıp da resmi zaman içinde yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan vasıtanın satılabilmesi kapsamındaki istek bir defaya mahsus geri çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idarece haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçluya kesin olan icra takibinde borçluya olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari süre içerisinde en kalıcı tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP