Gemlik Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Gemli̇k Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan tarafın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motoru olan araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacaklı taraf borçlu şahıs adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun varlığı halinde şahsa en iyi ve hukuka uygun bir biçimde hizmet verip söz konusu problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yolları tercih edip şahsı herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleri ile ve var ise ceza şartları ile birlikte ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması gereklidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun saptaması: Araç üzerine koyulmuş olan araç haczi , dairedeki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en çabuk şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve herhangi bir yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz derhal kaldırılmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacaklı taraf anlaşarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı olan tarafın talebiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin süre sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı satış istemelidir. Fakat alacağı olan taraf mevcut süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan kişi olarak nitelendirilen kişinin borcu olmadığına karar verilir ise vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak olası bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP