Gemlik Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Gemli̇k Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borcu olan tarafa alacaklının talebiyle borçlu olanın arazisinin üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içerisinde borçlu kişi kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun tümünü ödemediği takdirde haciz işlemi gerçekleşecektir. Ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı taraf bir sene içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kalkacaktır. Alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; taraf arazisi üzerine haciz konulacak yahut haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt halde arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı ihtimalde satış süreci gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlığı giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan şahsın ya da kurumun üzerinde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlu kişinin, arazisi üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları yerine getirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun veya borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Fakat unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malların satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu tarafın vermesi zorunlu taahhütle de arsanın üzerinde yer alan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uyum göstermez ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde mevcut olan alacaklı taraf her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP