Gemlik İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Gemli̇k İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan taraf veya vekil kişinin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile koyulur. Ayrıca daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konulan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belli durumların varlığına dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlemiş faizi, masrafı ve vekillik masrafının toplanması için başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belli olan miktarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan şahıs yahut kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde yahut belli başlı sürelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olur. Mevcut konu için ilgili makama başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün gerçekleştirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kalkması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklının satış talep etme müddeti 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı taraf satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı olan taraf ya da vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP