Gölbaşı Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Gölbaşı Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında tarafın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı şahsın isteği ile borcu olan tarafın ismine kayıtlı araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araba için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan aracı alan taraf vasıta üzerindeki hacizden haberdar olabilir. Aracı satın alır iken araç üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçluya böyle bir durumda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satışını önlemek için en doğru ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde yer alan haciz icra dosyalarında mevcut olan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üstündeki var olan hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından ötürü olabilir. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki var olan hacizlerin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir olumsuz sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşarak da araba üzerindeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız senaryolara ilave olarak vasıtaya haciz koyduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan taşınır kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez veya istek geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması bağlamındaki talep bir defaya mahsus geri alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalkmasının tespiti hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan kişi o vasıtaya uygun olarak, haczin konulması ve saklanması gibi bütün masraflardan görevli olabilir. Son olarak şayet borçlu olan taraf kesinleşen takipte borçlu olan taraf olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler için karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en pratik tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP