Gölbaşı Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Gölbaşı Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise kişinin üzerine kayıtlı olan ve taşınır niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip edilmesi kabul edilmişse alacağı olan kişi borçlu adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyerek satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun varlığı halinde şahsa profesyonel ve hukuk ile uyumlu bir yapıda hizmet verip bahsi geçen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yolları seçip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik nitelikte kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılmalıdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun tespit edilmesi: Vasıta üstüne konulan araç haciz, icradaki memurların yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzer bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire bu dilekçeyi reddederse en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve herhangi bir yanılgının olduğuna kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı olan tarafın anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan kişi isteği ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zamanlama sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Şayet alacağı olan şahıs mevcut süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu taraf olarak gösterilen kişinin borcu olmadığına karar kılınırsa araç üzerindeki haciz kaldırılır.

Tüm bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP