Gölbaşı Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Gölbaşı Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu olan kişinin arsasının üstüne alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içinde borcu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklıya borcun hepsini ödemediğinde haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı taraf 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda yerin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı durumda satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebi ile borçlu kişinin veya şirketin üzerinde bulunan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olanın, arsası üstüne konulmuş haczin yok edilmesi için belli başlı uygulamaları yapması zorunludur. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler kapsamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Buna rağmen unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını istemek için hacze konu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kalkmış olacaktır. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhütle de yerin üzerinde yer alan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili taraf taahhüt ettiği zaman kısıtlamasına uyum göstermezse hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ilaveten haciz talebinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir uygulamalar ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP