Gölbaşı Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Gölbaşı Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın evi üstüne haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca evin yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Taşınmaz üstüne koyulmuş olan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacağımız belirli şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin kaldırılması, ispat tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığıyla gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçluya borcun yatırılması ile haciz kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borçlu kişi haciz mevzusu ödemesini belli başlı süre içerisinde ya da belli başlı vadelerle yatıracağını garantiye alırsa ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haciz kaldırılması söz konusu olabilir. Güncel husus adına icraya başvuruda bulunulmalıdır. İstek sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi halinde alacaklının satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Güncel süre içinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise taşınmaz üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • ispat tespit davası

Borçlu kişi, takipte borcu olan taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borcu olan taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili tutarın tamamını icradaki vezneye depo ederek taşınmaz üstündeki haczin düşmesini talep eder.

haricen tahsilat yahut alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirirse mülk üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP