Gölbaşı İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Gölbaşı İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonra borçlu kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı şahıs ya da vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile koyulur. Öte yandan icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli şartların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa mevcut borcun yatırılması ile haciz kaldırılması bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ücretinin ayarlanması adına başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenen tutarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu olan şahıs ya da kurum, haciz konusu borcunu belli zaman içinde yahut belli sürelerle ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkması söz konusu olabilmektedir. Mevcut konu için ilgili makama başvuruda bulunulur. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczinde alacaklının satış talebinde bulunma süresi bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması planlanan olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup borcun tamamını vezneye depo ederek evdeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan şahıs yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP