Gölbaşı Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Gölbaşı Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın isteği ile borçlunun gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman içinde borçlu olan şahıs kendisine iletilen ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı bir yıl içinde satış talep etmezse söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olur. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki şahıs tapuları üzerine haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan şahsın talebiyle borçlu olan şahsın malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan aşamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kalkması için öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen ayrıntılar bağlamında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin yahut borçlu tarafın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı şahıs tarafınca talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılır. Eğer alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan istekler reddedilecektir. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhütle dahi tapunun haczi kaldırılır. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda olası bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP