Gölcük Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Gölcük Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınır mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşmiş icra takibince alacağı olan tarafın isteği ile borçlunun ismine kaydı olan araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli vasıta için satış talep ederek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan şahıs vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Aracı satın alırken araç üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan kişi benzeri bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satılmasını engellemek için en hızlı ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde yer alan haciz icra dosyalarında mevcut olan masraflar ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat vasıta üstündeki hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından kaynaklanmış olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araç üstündeki hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgısını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakkı saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşarak da araç üstündeki haciz kaldırılır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ek olarak vasıtaya haciz konulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan kişi hacizli taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satılması kanuni zaman içinde istenmez yahut talep geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönünde istek bir defaya mahsus geriye alınabilir. Haczedilen kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilgili daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs o mala uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm masraflardan görevli olmaktadır. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesinleşen icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenli tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP