Gölcük Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Gölcük Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa karşı icra takibi kesinleşince borçlu tarafın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konabilir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı olan ve taşınabilen özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip kesinleşmişse alacağı olan taraf borcu olan taraf adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde tarafa pratik ve hukuk ile uyumlu bir şekilde hizmet sağlayıp bahsedilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yöntemleri seçerek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve var ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması lazımdır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun saptaması: Araç üstüne konulan araç haciz, icradaki memurların bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilir. Benzer bir olayda haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanıt geliştirirse haciz derhal kaldırılır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı olan kişi anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile anlaşılması durumunda alacağı olan tarafın talebiyle araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre sebebiyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre zarfı içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak nitelendirilen şahsın borcu olmadığına karar kılınır ise araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP