Gölcük Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Gölcük Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklı tarafın talebi ile borçlu olanın arazisinin üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içinde borçlu kendisine gönderilen ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil etmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü ödemediğinde haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arsası üstüne haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt halde arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı ihtimalde satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu şahsın veya kuruluşun üzerinde mevcut olan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olanın, taşınmazı üzerine koyulmuş haczin kalkması için belirli süreçleri yapması zorunludur. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar kapsamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin veya borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi gerekli taahhütle de arsanın üstünde mevcut olan tapunun haczi kaldırılır. Yine de ilgili taraf taahhüt ettiği zaman kısıtlamasına uymaz ise hapse tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ilaveten haciz isteğinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en pratik uygulamalar ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP