Gölcük Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Gölcük Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun taşınmazı üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi ya da vekilin isteği üstüne icra tarafından gayrimenkulün yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacağımız bazı şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunmak, haciz düşürülmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üstüne konan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması mevzusunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanması için istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borcu olan taraf haciz mevzusu ödemesini belli süre içerisinde ya da belirli vadelerle ödeyeceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Güncel konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise mülk üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, icrada borcu olan taraf olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın bütününü vezneye depolayıp mülk üstündeki haczin düşmesini talep edebilir.

ilaveten tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade ederse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP