Gölcük İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Gölcük İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonra borçlu tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf veya vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Aynı zamanda daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacağımız belli başlı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu tarafa borcun ödenmesi ile haczin kalkması bağlamında yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icraya dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ödeme tutarının hesaplanması adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirli tutarın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu kişi yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da belli başlı vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması bahis konusu olabilmektedir. Mevcut husus adına icraya talepte bulunulur. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı olan kişinin satış talep etme zaman zarfı bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan şahıs satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir olayda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek ev üzerindeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat

Alacaklı şahıs ya da vekaleti olan taraf ödemeyi aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru yöntemler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP