Gölcük Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Gölcük Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı kişinin talebiyle borçlunun gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli süreler içerisinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içinde satış talep etmezse bahsedilen haciz kendiliğinden yok olmuş olacaktır. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki şahıs tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı kişinin talebiyle borçlunun varlığına el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen ayrıntılar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu şahsın veya borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan kişi tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılacaktır. Şayet alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek red alacaktır. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhütle dahi tapu haczi kaldırılır. Fakat taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP