Golfkent Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Golfkent Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcından sonrasında kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı tarafın isteğiyle borçlu tarafın adına kayıtlı olan araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan şahıs araba üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Aracı satın aldığında vasıta üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan vasıtanın satılmasını önlemek için en doğru ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra evraklarında yer alan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üstündeki haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir hatasından ötürü olabilmektedir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üstündeki var olan haczin kaldırılması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun yanlışını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakları gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşılarak da araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Bahsettiğimiz durumlara ilaveten araca haciz koyduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan kişi hacizli taşınır kapsamında satış istemelidir. İİK'de mevcut olay şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli aracın satılabilmesi bağlamındaki talep bir kereye mahsus geri alınır. Haczedilen kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç alakalı daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı o vasıtaya yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesin olan takipte borçlu olan kişi olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar adına karmaşık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi azami süre içinde en güvenilir teknikler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP