Golfkent Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Golfkent Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleşince borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan araçlara haciz konulması işlemidir. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip kesinleşmişse alacaklı şahıs borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde kişiye en çabuk ve hukuka uygun bir biçimde destek sağlayıp mevzu bahis sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yolları seçip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 farklı nitelikte kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulmasının saptaması: Araç üzerine konulan araç haciz, icradaki memurların yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Benzeri bir durumda haciz koyan daireye itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire mevcut dilekçeyi reddettiğinde en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve yanılgının olmasına kanıt geliştirirse haciz hemen kaldırılmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı şahsın anlaşıp haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacağı olan şahsın talebiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre sebebi ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı taraf satış talep etmelidir. Fakat alacaklı taraf bu süre zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan şahıs olarak gösterilen tarafın borcu bulunmadığında karar kılınırsa araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan olası bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP