Golfkent Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Golfkent Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçluya alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun taşınmazının üzerine alacaklı tarafın isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içinde borçlu kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı taraf ödeneği tahsil etmek için haciz istemelidir. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun hepsini ödemediğinde haciz işlemi gerçekleşecektir. Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı bir yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; kişi yeri üstüne haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi halde arazinin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış süreci gerçekleştirilemeyecektir . Bu nedenle alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebi ile borçlu olan tarafın veya kuruluşun üstünde mevcut olan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlunun, yeri üstüne konmuş haczin kaldırılması adına belirli uygulamaları yerine getirmesi gerekir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu arsanın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile de arsanın üzerinde mevcut olan tapu haczi kaldırılır. Fakat kişi taahhüt ettiği zaman kısıtlamasına uymaz ise hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en hızlı adımlarla çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP