Golfkent Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Golfkent Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın mülkü üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca mülkün bulunduğu lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine koyulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz kaldırılması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla ev üstüne konan haciz borcun tamamen ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçlu olana ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kalkabilmesi konusunda yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın icra veznesine ödenmesi ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belirli süre içerisinde veya bazı vadeler ile yatıracağını garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi konu olabilmektedir. Güncel konu için icraya başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Bu süre içinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise gayrimenkul üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun hepsini icradaki vezneye depolayıp mülk üstündeki haczin düşürülmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsilat yahut alacaktan feragat

Alacağı olan taraf veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise gayrimenkul üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman zarfı içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP