Golfkent İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Golfkent İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan taraf veya vekil şahsın talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile koyulur. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli durumların varlığına dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu tarafa borcun ödenmesiyle haciz kaldırılması bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili makama mevcut dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekillik masrafının ayarlanabilmesi adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp iş yeri üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu olan taraf ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde ya da belirli sürelerle yatıracağını güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kalkması söz konusu olmaktadır. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin düşmesi Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczi durumunda alacaklının satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir senaryoda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip ev üstündeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı kişi ya da vekili ödemeyi tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP