Golfkent Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Golfkent Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu tarafın gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman aralıkları içerisinde borçlu olan kişi kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı şahsa borcun bütününü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahse konu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olur. Aşağıda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki kişi mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan kişinin mallarına ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kalkması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler ışığında eğer borç tüm dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın veya borçlu şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satış işleminin alacaklı tarafından talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki koşullar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Şayet alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu olan kişinin vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Lakin kişi taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP