Gülhane Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Gülhane Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesin olan icra takibine karşı alacağı olan kişinin isteğiyle borcu olan kişinin ismine kaydı olan araba üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli araba için satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan aracı alan kişi vasıta üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın alır iken araba üstündeki hacizle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan taraf benzeri bir durumda yol göstermekte, hacizli aracın satışını engellemek için en pratik ve güvenilir alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra dosyasında mevcut olan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de araba üstündeki haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir hatasından ötürü olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak araç üstündeki hacizlerin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun yanlışlarını çok daha iyi ortaya koyacak ve olası bir olumsuz sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakkı gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız durumlara ilave olarak araca haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı hacizli taşınır hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması resmi zaman içerisinde istenmez yahut talep geri alınıp da resmi zaman içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli malın satılabilmesi kapsamındaki talep bir kereye mahsus geri alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler sonucunda hacizlerinin kalktığının tespiti durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve saklanması benzeri tüm giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak da şayet borçlu olan kişi kesinleşen takipte borçlu olan kişi olmadığını savunuyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi azami süre içinde en pratik teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP