Gülhane Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Gülhane Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı bulunan ve taşınabilir niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takibi kabul edilmiş ise alacaklı taraf borçlu kişi adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde tarafa en iyi ve hukuka uygun bir nitelikte hizmet verip söz konusu problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa uygulamaları seçerek şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve varsa ceza şartları ile birlikte ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması mecburidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının belirlemesi: Araç üstüne konulan araç haciz, icra dairesindeki memurların bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve yanılgının olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz ivedilikle kaldırılmaktadır.
  • Borçlu şahıs ve alacağı olan şahsın anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan kişi ile anlaşılması halinde alacaklı tarafın talebiyle araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin süre nedeni ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacağı olan taraf bu süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu şahıs olarak adlandırılan kişinin borçlu olmadığına karar onanır ise vasıta üstündeki haciz kalkar.

Bütün mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP