Gülhane Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Gülhane Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklının isteğiyle borçlu olanın arazisinin üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içerisinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil edebilmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz konusu mallar için alacaklı kişi 1 sene içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı talep sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf yeri üzerine haciz konulacak veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt durumda arazinin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış uygulaması sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu şahsın ya da şirketin üstünde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, yeri üzerine koyulmuş haczin kalkması için belli süreçleri yapması mecburidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamaz. Fakat unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Fakat kişi taahhüt ettiği zamana uymaz ise hapse tazyik mahkum edilecektir. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en hızlı uygulamalar ile sonuca ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP