Gülhane Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Gülhane Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın gayrimenkulü üstüne haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacaklı yahut vekilin talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca mülkün yer aldığı lokasyondaki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üstüne konan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla ev üstüne konulan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olana tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi alanında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlenen faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanması için talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen borcun icradaki vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapuya müzekkere kaleme alarak gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu ödeyeceği borcu belirli süre içinde veya bazı vadelerle yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olabilir. Mevcut konu için icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda tapuya müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi durumunda alacaklının satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut süre içerisinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise mülk üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu taraf, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir halde borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup ilgili tutarın bütününü icra veznesine depo ederek taşınmaz üzerindeki haczin düşmesini talep etmektedir.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat etmek

Alacaklı yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icraya ifade ederse mülk üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size asgari zaman içerisinde en doğru teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP