Gülhane İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Gülhane İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı ya da vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulur. Bununla beraber daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle koyulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli koşulların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılması kapsamında yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanması için başvuruda bulunulur. Bunun üzerine belirlenen tutarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borcu olan taraf ya da kurum, haciz konusu borcunu belirli zaman içinde veya belirli süreler ile yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkması söz konusu olmaktadır. Mevcut konu adına ilgili makama talepte bulunulmalıdır. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kalkması Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış talebinde bulunma zaman zarfı 1 yıl olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir senaryoda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip ev üstündeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı şahıs veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icraya iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP