Gülhane Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Gülhane Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı olan şahsın talebiyle borçlu olan şahsın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli süreler içinde borçlu olan taraf kendine iletilen ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü yatırmazsa haciz işlemi gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki şahıs mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu kişinin mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilen adımları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması için öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan ayrıntılar doğrultusunda eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin ya da borçlu kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı kişi tarafından talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki koşullar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler reddedilecektir. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP