Gümüşsuyu Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Gümüşsuyu Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcından sonrasında kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı tarafın talebi ile borcu olan kişinin ismine kayıtlı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araba adına satış talep ederek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan vasıtayı alan şahıs vasıta üstündeki hacizden haberdar olmaktadır. Aracı satın aldığında araba üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu böyle bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını engellemek için en güvenilir ve hızlı alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyalarında mevcut olan masraflar ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üzerindeki mevcut hacizlerin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir hatasından kaynaklı olabilmektedir. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araç üstündeki mevcut haczin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakkı gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşarak da araba üzerindeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız senaryolara ek olarak araca haciz konulduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan şahıs haczi olan taşınır kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu durum şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içinde istenmez yahut talep geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli aracın satılması yönünde talep bir kere geri alınabilmektedir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalkmasının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs o mala uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak da eğer borçlu olan şahıs kesin olan takipte borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karmaşık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi en az süre içinde en pratik yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP