Gümüşsuyu Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Gümüşsuyu Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleşince borçlu tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üstüne kaydı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kesinleşmiş ise alacağı olan şahıs borcu olan taraf adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun varlığı halinde şahsa profesyonel ve hukuk ile uyumlu bir yapıda destek sağlayarak sözü edilen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yöntemleri tercih edip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli şekilde kaldırır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcut ise ceza şartları ile birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının tespit edilmesi: Vasıta üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanlışı neticesinde yapılmış olabilir. Bu tarz bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi bu dilekçeyi reddederse en çabuk şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olup olmadığında kanıt getirirse haciz ivedilik ile kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı şahıs anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile mutabık olunması durumunda alacağı olan şahsın isteğiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı sebebi ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacaklı taraf satış talep etmelidir. Şayet alacaklı kişi bu süre içinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu şahıs olarak gösterilen kişinin borcu olmadığına karar kılınırsa araç üstündeki haciz kalkar.

Tüm mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP