Gümüşsuyu Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Gümüşsuyu Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının isteği ile borçlu olan tarafın arazisinin üstüne alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içinde borçlu taraf kendine gönderilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödeneği tahsil etmek için haciz istemelidir. Eğer ilgili kişi haciz süreci başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemediği takdirde haciz süreci gerçekleştirilecektir . Ekstra olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı bir yıl içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üzerine haciz konulacak yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt durumda arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış uygulaması gerçekleştirilemeyecektir . Bu sebeple branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlığı giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan kişinin ya da şirketin üzerinde yer alan taşınmazına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olanın, taşınmazı üstüne koyulmuş haczin yok edilmesi adına belirli adımları gerçekleştirmesi zorunludur. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar bağlamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın veya borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Buna rağmen atlamamak gerekir ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlunun vermesi gereken taahhütle de arsanın üzerinde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de taraf taahhüt verdiği süreye uymaz ise cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ekstra olarak haciz talebinde yer alan alacaklı daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içinde en kalıcı adımlar ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP