Gümüşsuyu Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Gümüşsuyu Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın taşınmazı üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekilin talebi doğrultusunda icra tarafından gayrimenkulün bulunduğu lokasyondaki tapuya yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne konulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunmak, haczin kaldırılması, menfi tespitinin davası, haricen tahsilat veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile ev üzerine koyulan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olana tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi alanında yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen tutarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borçlu haciz konusu ödeyeceği miktarı belli başlı süre içerisinde veya bazı vadeler ile yatıracağını garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi konu olabilir. Bu husus adına icraya başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise ev üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan taraf, icra takibinde borçlu kişi olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun hepsini vezneye depo edip gayrimenkul üstündeki haczin kalkmasını talep edebilir.

haricen tahsilat ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise mülk üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami zaman zarfı içinde en güvenli yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP