Gümüşsuyu İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Gümüşsuyu İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonrasında borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı yahut vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulur. Bununla beraber daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli durumların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet masrafının hesaplanması için başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirli tutarın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra müdürlüğe müzekkere yazarak şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu olan kişi ya da kurum, haczin konusu borcunu belli süre içinde ya da belli sürelerle ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olmaktadır. Bu husus adına ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulur. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmaması gerekir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış isteme müddeti bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı olan şahıs satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi kalkar ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun hepsini icra ödeme noktasına depo ederek ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı olan şahıs yahut vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en doğru teknikler ile çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP