Gümüşsuyu Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Gümüşsuyu Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklının isteği ile borçlu tarafın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen süreler içerisinde borçlu olan taraf kendisine iletilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun hepsini ödemez ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahse konu haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki taraf mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu olan şahsın varlığına el koyulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kalkması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu olan tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılır. Eğer ki alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilir. Lakin kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi asgari süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP