Güngören Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Güngören Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra kişinin taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olur. Kesinleşmiş icra takibince alacaklı olan şahsın talebi ile borcu olan tarafın ismine kayıtlı olan araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan vasıta adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli vasıtayı alan kişi araç üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında araba üzerindeki hacizle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan şahıs böyle bir olayda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını engellemek adına en doğru ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra dosyasında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de araç üstündeki hacizlerin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından kaynaklı olabilir. İcraya bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araba üstündeki mevcut haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgısını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişi ile anlaşma sağlanarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Bahsettiğimiz senaryolara ek olarak arabaya haciz koyulduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya istek geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli vasıtanın satılması bağlamındaki talep bir defaya mahsus geri alınabilmektedir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak görüşmeler sonucunda hacizlerinin kalktığının tespiti durumunda, sicili saklayan idarece haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilgili daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kalkmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut mala uygun olarak, haczin konulması ve korunması benzeri tüm giderlerden sorumlu olur. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesin olan takipte borçlu olan kişi olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar adına karmaşık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri azami süre içinde en güvenli yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP